Prezident celosvetového koncernu Skanska Anders Danielsson na obhliadke stavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové

Prezident celosvetového koncernu Skanska Anders Danielsson pricestoval 15.2.2022 do Višňového, aby si osobne prezrel túto dôležitú stavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové:

„Som veľmi rád, že som mal možnosť vidieť toto komplexné dielo. Vidím a vnímam tu profesionálny tím, ktorý má stavbu pod kontrolu, vie čo robí a profesionálne ju riadi. Je to jasné potvrdenie, že Skanska je adekvátny partner pre tie najnáročnejšie diela.“

Prehliadky stavby sa zúčastnili aj Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe a Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skanska SK, ktorý konštatoval: „Od dátumu prevzatia staveniska, čo bolo v máji 2021 na mimotunelovom úseku vidno veľký progres. Kde ešte v mesiaci máj bola zelená lúka, dnes sa už na nej týčia piliere mostných objektov SO 202 a 204. V tuneli aktuálne prebieha profilácia, sekundárne ostenie, izolácia ako aj príprava dna na realizáciu podkladaných vrstiev vozovky.“

Vedúci strediska podzemných stavieb Igor Jurík skonštatoval, že v betonáži sekundárneho ostenia tunela Višňové sme sa dostali za polovicu:

„Takmer 10 000 domiešavačov za obdobie od mája 2021 do dnešného dňa donieslo do tunela 80 000 m3 betónu. Pre predstavu to je zabetónovaná vozovka šírky 7,5 metra, hrúbky 0,4 metra a dĺžky takmer 27 kilometrov. Denne máme nasadené personálne kapacity a mechanizmy, ktoré zabezpečujú obsadenie vyše 30 pracovísk. Z dôvodu zložitých logistických obmedzení je doprava v tuneli rušná, denne tu prejdú desiatky stavebných mechanizmov a pracovných áut. Náš tím zároveň zabezpečuje aj komplikované projekčné a opravné práce.“

Tunel Višňové je špecifický aj tým, že nemá len dve tunelové rúry, ale aj 29 priečnych prepojení o dĺžke takmer 1 000 m a aj ďalšiu rúru a to drenážnu štôlňu v strede medzi hlavnými tunelovými rúrami o dĺžke cca 7 500 m, ktorá plní funkciu odvodnenia tunela.

Cestné a mostné objekty na tejto stavbe tvorí 8 mostov, 10 oporných múrov, 2 protihlukové steny, jedna mimoúrovňová križovatka. Trasu dopĺňa dvojrúrový, 7,5km dlhý tunel Višňové. Celkovo stavbu tvorí 118 objektov.

Najnovšie správy
1 2 3 9
hello world!
Odoberajte newsletter 
Vedieť ako prví tie najnovšie novinky z najsledovanejšej stavby na Slovensku je super.
> Zistite viac o súťaži

Odoslaním formulára potvrdzujete, že súhlasite s pravidlami ochrany osobných údajov.
SK
zmeniť
EN
Domov
Súťaž
O stavbe
Novinky
arrow-right