Prehlásenie zhotoviteľa o plnení finančných záväzkov

Zhotoviteľ stavby D1 Lietavská Lúčka – tunel Višňové - Dubná Skala zastúpený spoločnosťou Skanska SK a.s. prehlasuje, že v súvislosti so stavebnými prácami a dodávkami pre stavbu „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“ ku dňu 12.8.2022 neeviduje voči svojim Podzhotoviteľom a Dodávateľom žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti, ktoré vznikli za predchádzajúce obdobie, a ktoré boli riadne odsúhlasené, vyfakturované a zaúčtované.

Vyjadrenie NDS

V utorok 16.8.2022 NDS zorganizovala druhé stretnutie spoločností Skanska, Porr, Tubau a zástupcov za subdodávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala za účelom ich spojenia a mediácie sporov. Opakovane zdôrazňujeme, že NDS aj štát si plnia svoje záväzky. NDS vystupovala aj na tomto stretnutí ako mediátor. Môžeme potvrdiť, že počas mediačného stretnutia sa dospelo k istému návrhu na vyriešenie sporov, avšak máme za to, že z pozície Národnej diaľničnej spoločnosti neprináleží detailne špecifikovať a komentovať obchodné vzťahy spoločností. Z našej strany môžeme potvrdiť, že výstavba úseku D1 s tunelom Višňové pokračuje s plným nasadením všetkých kapacít a práce neboli a nie sú pozastavené.

Najnovšie správy
1 2 3 9
hello world!
Odoberajte newsletter 
Vedieť ako prví tie najnovšie novinky z najsledovanejšej stavby na Slovensku je super.
> Zistite viac o súťaži

Odoslaním formulára potvrdzujete, že súhlasite s pravidlami ochrany osobných údajov.
SK
zmeniť
EN
Domov
Súťaž
O stavbe
Novinky
arrow-right