Prečo sa termín sprejazdnenia diaľnice možno posunie

Na poslednom kontrolnom dni progresu výstavby úseku D1 s tunelom Višňové sme na stôl dostali výsledky veľmi detailnej diagnostiky – primárneho ostenia tunela, sekundárneho ostenia tunela a drenážneho potrubia na odvod horninovej vody. V kontexte týchto posledných informácií by bolo zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti korektné uviesť, že termín sprejazdnenia úseku sa posúva o niekoľko mesiacov.

Na stavbe však pôsobí skúsený zhotoviteľ a sme pripravení prijímať akceleračné opatrenia. Zatiaľ je však veľmi predčasné hovoriť o konkrétnom termíne sprejazdnenia ako aj o sume navýšenia. „Podľa detailnej diagnostiky a informácií, ktoré máme dnes k dispozícii, očakávame, že sanačné opatrenia a odstraňovanie vád bude trvať niekoľko mesiacov. Je si treba uvedomiť, že niektoré práce sa dajú robiť v súbehu,“ vraví Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo a člen predstavenstva Skanska SK.

Teraz Vám vysvetlíme, čo výsledky detailnej diagnostiky odhalili.

„Čo sa týka primárneho ostenia tunela, je potrebné vykonať dokončovacie práce vo veľkom rozsahu. Pri sekundárnom ostení je absolútne nutné nové statické posúdenie klenieb. Je tam veľký nárast ostatných chýb, nachádzame tam trhliny, hniezda a povrchové chyby, presvitajúcu výstuž. Drenážne potrubie na odvod horninovej vody má enormný počet jednotlivých chýb, vo veľkej časti má obmedzenú alebo žiadnu funkčnosť,“ konkretizovala podpredsedníčka predstavenstva Skanska SK Magdaléna Dobišová s tým, že je nutné vybudovať doplnkový systém na odvedenie horninovej vody.

Magdaléna Dobišová doplnila, že sedem mesiacov od prebratia staveniska pracuje na stavbe denne nepretržite 300 až 400 pracovníkov a od 60 do 80 veľkých mechanizmov. Rozostavaných je 27 nových mostných pilierov. „Budujú sa zemné telesá, kanalizácie, intenzívne sa pracuje na projektovej dokumentácii. Projektové a stavebné práce napredujú v súlade s harmonogramom,“ skonštatovala.

Skanska - Prezentácia z briefingu dňa 13. 12. 2021

Najnovšie správy
1 2 3 9
hello world!
Odoberajte newsletter 
Vedieť ako prví tie najnovšie novinky z najsledovanejšej stavby na Slovensku je super.
> Zistite viac o súťaži

Odoslaním formulára potvrdzujete, že súhlasite s pravidlami ochrany osobných údajov.
SK
zmeniť
EN
Domov
Súťaž
O stavbe
Novinky
arrow-right