Posledná klenba v tuneli je zabetónovaná

Na tuneli Višňové bola zabetónovaná posledná klenba, tunel má teda dokončené základové pásy a sekundárne ostenie vrátane hĺbených častí tunela.

Na betonáž bolo nasadených päť betónovacích vozíkov a počas betonáží pracovalo v tuneli priemerne 300 pracovníkov. Celkovo sa zabetónovalo 478 klenieb v hlavných tunelových rúrach, pričom na jednom 12-metrovom bloku bolo zabudovaných priemerne 167 m³ betónu. Celkovo tu bolo použitých približne 80 000 m³ betónu. K tomu bolo zabetónovaných 143 menších klenieb v prepojkách, s ďalším objemom betónu cca 6,5 tisíc m³.

Momentálne sa realizujú opravy povrchov sekundárneho ostenia a pokračuje realizácia doplnkového drenážneho systému.

Foto: Skanska SK by Michal Pišný

Člen najvyššieho vedenia Skanska na návšteve tunela Višňové: Projekt je porovnateľný s najnáročnejšími nórskymi infraštruktúrnymi stavbami

Náročný projekt výstavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové vzbudzuje záujem nielen u domácich odborníkov, ale i u zahraničných profesionálov, ktorí majú bohaté skúsenosti s výstavbou náročných infraštruktúrnych stavieb. Potvrdil to počas svojej návštevy aj Rød Ståle, člen najvyššieho vedenia globálnej skupiny Skanska, ktorý donedávna riadil jej aktivity v Nórsku.

"Višňové je naozaj pôsobivý a náročný projekt, ktorý na mňa urobil veľký dojem, je porovnateľný s našimi najnáročnejšími infraštruktúrnymi stavbami v Škandinávii. Kolegovia, ktorí tu pracujú, majú bohaté skúsenosti z predchádzajúcich stavieb, a som rád, že mnohých poznám z výstavby tunelov v Nórsku. Sú skúsení, flexibilní a profesionálni a dokážu riešiť problémy a náročné situácie, ktoré sa vyskytnú. Je to veľká výzva nielen z hľadiska výstavby, náročnej organizácie subdodávateľov, ale aj z hľadiska bezpečnosti na všetkých úrovniach," komentoval Ståle po prehliadke staveniska.

Práce na úseku D1 s tunelom Višňové idú nonstop, tunel je v plnej dĺžke reprofilovaný

Výstavba najsledovanejšieho a najnáročnejšieho úseku diaľnice D1 pokračuje aj pred zimou vo vysokom tempe. Celkovo 13,5 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, vrátane viac ako 7-kilometrového tunela Višňové, stavia spoločnosť Skanska nepretržite.


Tunelárski, cestní aj mostárski špecialisti tu pracujú sedem dní v týždni, priamo v tuneli v nepretržitej prevádzke.


Na stavbe v dĺžke 13,5 km je doteraz položených vyše 26 000 m2 asfaltov, vybudovaných 2 568 m novej kanalizácie, zrealizovaných viac ako 180 000 m3 výkopov a 71 000 m3 násypov na diaľničnom telese. Do tunela, mostov a múrov je zabudovaných viac ako 200 000 m3 betónu. Z celkovej dĺžky 4,7 km mostoviek na 8 mostoch je hotových už 3,3 km. V celom 7,5 km dlhom tuneli Višňové je hotová tzv. reprofilácia. Sekundárne ostenie, čiže finálny povrch tunela, je zabetónovaný na 460 klenbách z celkových 477.


Stavba zahŕňa 13,5 km dlhý úsek diaľnice vrátane ôsmich mostov (dva najdlhšie z nich sú dlhé 947 a 585 metrov) a 7,5 km dlhý tunel Višňové. Na západe sa napojí na úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, na východe sa napojí na obchvat Vrútok a Martin. Po dokončení sa vytvorí kompletný obchvat Žiliny, ktorý zníži intenzitu dopravy v meste a zároveň ušetrí viac ako 20 minút cesty do Tatier. Okrem priamejšej trasy sa vodiči vyhnú aj častým dopravným komplikáciám na existujúcej ceste I/18 pod hradom Strečno.

Výstavba pokračuje, pozrite si aktuality zo stavby

Na úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala sa pracuje najmä na výstavbe mostov.  Na diaľnici sa tiež vykonáva pokládka asfaltu. Napreduje aj výstavba múrov a ostatných konštrukcií. V križovatke Lietavská Lúčka budujeme základy pre protihlukové steny. Na portáloch tunelov sa dokončujú prevádzkovo-technické objekty, kolektory a prebieha obklad portálov.

Stavba diaľničného ťahu D1 vytvára nevyhnutné prepojenie Žiliny a Martina. Vybudovaním 13 kilometrovej diaľnice, ktorej súčasťou je aktuálne najdlhší tunel Višňové, sa motoristi vyhnú komplikovanému úseku pod hradom Strečno a ušetria až 15 minút jazdy. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Pozrite si najnovšie zábery zo stavby.

Prehlásenie zhotoviteľa o plnení finančných záväzkov

Zhotoviteľ stavby D1 Lietavská Lúčka – tunel Višňové - Dubná Skala zastúpený spoločnosťou Skanska SK a.s. prehlasuje, že v súvislosti so stavebnými prácami a dodávkami pre stavbu „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“ ku dňu 12.8.2022 neeviduje voči svojim Podzhotoviteľom a Dodávateľom žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti, ktoré vznikli za predchádzajúce obdobie, a ktoré boli riadne odsúhlasené, vyfakturované a zaúčtované.

Vyjadrenie NDS

V utorok 16.8.2022 NDS zorganizovala druhé stretnutie spoločností Skanska, Porr, Tubau a zástupcov za subdodávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala za účelom ich spojenia a mediácie sporov. Opakovane zdôrazňujeme, že NDS aj štát si plnia svoje záväzky. NDS vystupovala aj na tomto stretnutí ako mediátor. Môžeme potvrdiť, že počas mediačného stretnutia sa dospelo k istému návrhu na vyriešenie sporov, avšak máme za to, že z pozície Národnej diaľničnej spoločnosti neprináleží detailne špecifikovať a komentovať obchodné vzťahy spoločností. Z našej strany môžeme potvrdiť, že výstavba úseku D1 s tunelom Višňové pokračuje s plným nasadením všetkých kapacít a práce neboli a nie sú pozastavené.

Vyhlasujeme tender na technológiu tunela Višňové

Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje súťaž na technologické vybavenie tunela vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. V rámci prípravy tendra sme veľmi intenzívne komunikovali s analytikmi Inštitútu dopravnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze. Pri tvorbe hodnotiacich kritérií sme do značnej miery zohľadnili ich odporúčania.

Tender na technológiu budúceho najdlhšieho tunela Slovenska je nadlimitnou verejnou súťažou, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 71,5 milióna eur. Kritériami súťaže sú okrem ceny aj predĺžená záručná doba, záručný servis, a takisto lehota výstavby. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 25.10.2022.

Predmetom zákazky je naprojektovanie a realizácia kompletného technologického vybavenia tunela Višňové a informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vrátane záručného servisu, v podmienkach žltého FIDIC-u.

"Vyhlásenie súťaže je ďalším významným míľnikom pri stavbe tunela Višňové. Bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou, a preto budeme dbať na to, aby sme súťažou zabezpečili do tunela Višňové najmodernejšie dostupné technológie," vyjadril sa minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

O stavbe

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 km a pôjde tak o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek vrátane tunela bude mať 13,5 km. Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je zároveň súčasťou plánovaného komplexného prepojenia dvoch metropol Slovenska – Bratislavy a Košíc. Úsek začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmich kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1.

Višňové po roku: Ideme naplno v tuneli, na mostoch aj cestách

Ani rok po opätovnom spustení najsledovanejšej dopravnej stavby na Slovensku jej tempo nepoľavuje: 13,5 km dlhý úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, vrátane 7,5 km dlhého tunela Višňové, stavia Skanska od polovice minulého roku.

Na stavbe sa pracuje sedem dní v týždni, priamo v tuneli v nepretržitej prevádzke. Spoločnosť Skanska tu sústreďuje svoje maximálne kapacity a odborníkov na tunely, mosty a betónové vozovky zo Slovenska a Českej republiky.


"Uvedomujeme si dôležitosť a zložitosť tejto stavby a využívame pri nej naše medzinárodné skúsenosti. Najdôležitejšie však je, že urobíme všetko pre to, aby sme túto stavbu postavili v požadovanej kvalite a bezpečnostných štandardoch, ako sme to urobili pri našich predchádzajúcich projektoch," hovorí Miroslav Potoč, generálny riaditeľ spoločnosti Skanska SK.

Tunel

„V tuneli je denne viac ako 180 pracovníkov. Použili sme tu vyše 28 000 m3 striekaného betónu, zabetónovali 370 horných klenieb a 11 z celkového počtu 20 núdzových zálivov. Začali sa práce na odkope pláne vozovky, kde k dnešnému dňu bolo vyťažených cca 24 000 m3 kameniva a zabetónoval sa úsek o dĺžke cca 4,5 km. Súbežne realizujeme ďalšie práce ako injektáž vrchlíka horných klenieb, betónovanie ozubu, rezanie vodným lúčom, razenie inšpekčných otvorov do prieskumnej štôlne, opravné práce, kozmetika/sanácie na blokoch horných klenieb. Pripravujú sa práce na pokládke štrbinových žľabov a pokládke vozovkových vrstiev. Celkovo sme v tuneli už spotrebovali vyše vyše 112 tisíc m3 betónu, čo je pre predstavu 12 500 domiešavačov,“ sumarizuje projektový manažér tunela Vladimír Kotrík.

Mosty

Na úseku sa stavia celkovo 8 mostov technológiou spodnej výsuvnej skruže, letmej betonáže, pevných skruží a prefabrikovanými vopred resp. dodatočne predpätými nosníkmi. To sa robí s cieľom urýchliť výstavbu, pričom každá technológia má špecifické výhody, ktoré sa dobre uplatňujú v náročnom teréne.
"Most 203 je so svojou dĺžkou 947 metrov najdlhší, podopretý 66 piliermi s výškou až 40 metrov. Na stavbu vozíme 13-metrové železobetónové dielce výšky 2 m, ktoré spájame predpínacími lanami do 40-metrových nosníkov a pomocou ťažkých žeriavov pokladáme na miesto. Ďalším zaujímavým mostom je most 202 vo veľmi ťažkom zosuvnom území. Má dĺžku 580 m a výšku 22 m, mostovka je budovaná pomocou spodnej výsuvnej skruže. Len pre stavbu tohto mosta sme vyvŕtali takmer 11 kilometrov pilót,“ hovorí projektový manažér mostov Viliam Kučera.

Cestné objekty

Tie sú časťou stavby, ktorá sa začínala pred rokom takmer od nuly.
"Odťažili sme približne 260 000 m3 zeminy, predrvili a spracovali 244 000 ton výrubu z tunela. Všetko zodpovedne recyklujeme, doteraz sme do násypov uložili 150 tisíc ton kameniva. Dokončili sme 5 300 m kotiev, 2 300 m pilót, 2 km drenáží a 2,2 km odvodňovacích žľabov," dodáva riaditeľ stavby Ivan Gajdoš.
Stavba zahŕňa 13,5 km dlhý úsek diaľnice vrátane ôsmich mostov a 7,5 km dlhý tunel Višňové. Na západe sa napojí na nedávno dokončený úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, na východe sa napojí na obchvat Vrútok a Martina. Po dokončení sa vytvorí kompletný obchvat Žiliny, ktorý zníži intenzitu dopravy v meste a zároveň ušetrí viac ako 15 minút cesty do Tatier. Okrem priamejšej trasy sa vodiči vyhnú aj častým dopravným komplikáciám na existujúcej ceste I/18 popod hrad Strečno.

Pozrite si z dronovej perspektívy súčasnú situáciu na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové.

Výstavba D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala pokračuje, ukladáme nosníky na mostoch

Na stavbe úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala sa pracuje aj naďalej, špecialisti na mostné konštrukcie aktuálne ukladajú nosníky. Spolu s ťažkou mechanikou tak pracujú na výstavbe mostných objektov. Správnosť uloženia nosníkov kontrolujú geodeti. Montáž nosníkov na mostoch prebieha vo výške najviac 40 metrov.

Mostné polia majú dĺžku 40 metrov. Jeden nosník váži 72 ton, pričom celkovo ich je už na stavbe 54 kusov a vo výrobni ďalších 51. Jeden nosník je zložený z troch častí vyrobených ako železobetónové prefabrikáty s dĺžkou zhruba 13 metrov. Po dovezení na stavbu ich mostári uložia čelami k sebe a spoja ich predpínacími lanami do výsledného tvaru. Následne ich dvíhajú dvomi žeriavmi s nosnosťou 400 a 500 ton, pričom rýchlosť zdvihu je približne 10 metrov za minútu.

Cestné a mostné objekty na tejto stavbe tvorí 8 mostov, 10 oporných múrov, 2 protihlukové steny a jedna mimoúrovňová križovatka. Trasu dopĺňa dvojrúrový, 7,5 kilometrov dlhý tunel Višňové. Celkovo stavbu tvorí 118 objektov. Dĺžka celej stavby je viac než 13,5 kilometra.

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala spolu s úsekom D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (odovzdaný na začiatku roka 2021) ponúknu mestu Žilina plnohodnotný diaľničný obchvat. V synergii s úsekom diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno sa zabezpečí odklon celej tranzitnej nákladnej dopravy mimo Žiliny v každom smere, čo prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže v tomto meste. Motoristom tento obchvat usporí orientačne 15 – 23 minút jazdy.

Video: Poďte s nami na stavbu

Spoločne s expertmi vo svojom fachu zo spoločnosti Skanska Vám predstavíme projekt výstavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Náš kolega František ich v údolí žeriavov vyspovedal za Vás. V prvej časti sa poďte pozrieť na grandióznu výstavbu mostov. Na najsledovanejšej stavbe Slovenska to odsýpa.

Práce na stavbe diaľnice intenzívne pokračovali aj počas zimy

Na stavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové sa práce nezastavili ani počas zimných mesiacov, napredujú po celej trase – na úsekoch cestných, mostných i v tuneli. Stavba je pod drobnohľadom všetkých zúčastnených - dňa 15.2.2022 navštívil stavbu prezident celosvetového koncernu Skanska Anders Danielsson, dňa 23.2.2022 prebehol štatutárny kontrolný deň. Pozývame aj vás na návštevu stavby – môžete si ju prezrieť z vtáčej perspektívy, ako ju dron nasnímal v druhej polovici februára. V niektorých stavebných objektoch ponúkame pohľad na progres prác v porovnaní so situáciou  spred desiatich mesiacov.

Pozrite si s nami progres stavby v krátkom videu