NDS podpísala zmluvu na technológie tunela Višňové

Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu na dodanie technologického vybavenia tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť PPA Controll, a.s. Technológiu dodá za 54,4 miliónov eur, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola na úrovni približne 71,5 miliónov eur. Na dodanie technológie má firma 550 dní a následne bude poskytovať predĺžený záručný servis až po dobu 8 rokov.

Predmetom zákazky bolo naprojektovanie a realizácia kompletného technologického vybavenia tunela Višňové a informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vrátane záručného servisu, v podmienkach žltého FIDIC-u.

Pri tvorbe hodnotiacich kritérií sme do značnej miery zohľadnili odporúčania analytikov Inštitútu dopravnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze. Cena teda nebola jediným kritériom súťaže, dôraz kládla NDS aj na predĺženú záručnú dobu a záručný servis a na lehotu výstavby. NDS za účelom stanovenia nediskriminačných, transparentných a proporcionálnych súťažných podmienok využila aj prípravné trhové konzultácie.

O tuneli

Tunel Višňové je súčasťou budovaného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, ktorý po dokončení ponúkne motoristom 13,5 km novej diaľnice. Samotný tunel tvorí viac než polovicu celej stavby, bude mať 7,5 km a pôjde tak o najdlhší tunel na Slovensku.

O stavbe

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia dvoch metropol Slovenska – Bratislavy a Košíc. Úsek začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmich kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1.

NDS vyhodnotila súťaž na technologické vybavenie tunela Višňové

Národná diaľničná spoločnosť vyhodnotila tender na technologické vybavenie tunela Višňové. Predmetom zákazky je naprojektovanie a realizácia kompletného technologického vybavenia tunela Višňové a informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vrátane záručného servisu, v podmienkach žltého FIDIC-u. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť PPA Controll, a.s. s ponukou v hodnote 54 430 488 eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola pôvodne na úrovni zhruba 71 miliónov eur. Technológiu tunela a informačný systém úseku diaľnice zrealizuje spoločnosť za 550 dní a následne bude poskytovať záručný servis po dobu 8 rokov.

Pri tvorbe hodnotiacich kritérií sme do značnej miery zohľadnili odporúčania analytikov Inštitútu dopravnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze. Cena teda nebola jediným kritériom súťaže, dôraz kládla NDS aj na záručnú dobu a na lehotu výstavby. NDS za účelom stanovenia nediskriminačných, transparentných a proporcionálnych súťažných podmienok využila aj prípravné trhové konzultácie. Proces verejného obstarávania bude ukončený až podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

O tuneli

Tunel Višňové je súčasťou budovaného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, ktorý po dokončení ponúkne motoristom 13,5 km novej diaľnice. Samotný tunel tvorí viac než polovicu celej stavby, bude mať 7,5 km a pôjde tak o najdlhší tunel na Slovensku.

O stavbe

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia dvoch metropol Slovenska – Bratislavy a Košíc. Úsek začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmich kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1.

Dva roky od začatia prác: Višňové ide naplno

„Na práce súvisiace s primárnym ostením bolo použitých 30 000 m3 striekaného betónu. V tuneli boli ukončené všetky zostávajúce horné klenby sekundárneho ostenia tunela v počte 478 blokov. Pre ich vyhotovenie sa použilo 87 000 m3 betónu. Na zaizolovanie tunela sa spotrebovalo 142 000 m2 hydroizolačného súvrstva. Na finálny náter ostenia tunela je pripravených 800 blokov z celkového počtu 1260 blokov v oboch tunelových rúrach. Z dna tunela sa vyťažilo 64 000 m3 rúbaniny a spätne sa zabudovalo 30 000 m3 podkladného a výplňového betónu pláne vozovky,“ hovorí projektový manažér Skanska Róbert Zwilling.

Oblastný manažér Skanska Vladimír Kotrík dodáva: „V tuneli dokončujeme štrbinové žľaby a podkladné vrstvy pod vozovku, realizujú sa práce na drenážnom odvodnení tunela. Práce prebiehajú aj na sanácii ostenia v odvodňovacej štôlni. Na oboch portáloch tunela robíme definitívne obkladové konštrukcie, dokončili sme prevádzkovo-technologické objekty a káblové prepojenia tunela a vonkajšej časti portálov a diaľnice.“

Na úseku sa stavia celkovo 8 mostov, pričom unikátom je použitie rôznych stavebných technológií na každom z nich. To sa robí s cieľom urýchliť výstavbu, pričom každá technológia má špecifické výhody, ktoré sa dobre uplatňujú v náročnom teréne.

„Výstavba mostov pokračuje podľa harmonogramu. Položili sme všetky prefabrikované nosníky na mostných objektoch, najdlhšie mosty 203 a 202 už majú prejazdnú jednu stranu. Nosné konštrukcie pravého mosta SO 202 a ľavých mostov 203 a 204 budú ukončené do dvoch mesiacov. Na všetkých ostatných mostoch prebiehajú dokončovacie práce na mostnom zvršku, prebieha výstavba ríms, izolácií, zábradlí, odvodnení, PHS ako aj úpravy pod mostami,“ sumarizuje vedúci výrobného strediska mostov Viliam Kučera.

Foto a video: Skanska SK (by Michal Pišný)

Z auly priamo na stavbu

Akademická obec je pre spoločnosť nezastupiteľná - univerzity prinášajú inovácie, kreatívne a efektívne nápady. V znalostiach a skúsenostiach "mladých mozgov" vidíme obrovskú šancu. Preto organizujeme exkurzie pre univerzity. Študenti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity mali možnosť vidieť náročnú výstavbu D1 s tunelom Višňové. Pozrite si video reportáž:

Posledná klenba v tuneli je zabetónovaná

Na tuneli Višňové bola zabetónovaná posledná klenba, tunel má teda dokončené základové pásy a sekundárne ostenie vrátane hĺbených častí tunela.

Na betonáž bolo nasadených päť betónovacích vozíkov a počas betonáží pracovalo v tuneli priemerne 300 pracovníkov. Celkovo sa zabetónovalo 478 klenieb v hlavných tunelových rúrach, pričom na jednom 12-metrovom bloku bolo zabudovaných priemerne 167 m³ betónu. Celkovo tu bolo použitých približne 80 000 m³ betónu. K tomu bolo zabetónovaných 143 menších klenieb v prepojkách, s ďalším objemom betónu cca 6,5 tisíc m³.

Momentálne sa realizujú opravy povrchov sekundárneho ostenia a pokračuje realizácia doplnkového drenážneho systému.

Foto: Skanska SK by Michal Pišný

Člen najvyššieho vedenia Skanska na návšteve tunela Višňové: Projekt je porovnateľný s najnáročnejšími nórskymi infraštruktúrnymi stavbami

Náročný projekt výstavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové vzbudzuje záujem nielen u domácich odborníkov, ale i u zahraničných profesionálov, ktorí majú bohaté skúsenosti s výstavbou náročných infraštruktúrnych stavieb. Potvrdil to počas svojej návštevy aj Rød Ståle, člen najvyššieho vedenia globálnej skupiny Skanska, ktorý donedávna riadil jej aktivity v Nórsku.

"Višňové je naozaj pôsobivý a náročný projekt, ktorý na mňa urobil veľký dojem, je porovnateľný s našimi najnáročnejšími infraštruktúrnymi stavbami v Škandinávii. Kolegovia, ktorí tu pracujú, majú bohaté skúsenosti z predchádzajúcich stavieb, a som rád, že mnohých poznám z výstavby tunelov v Nórsku. Sú skúsení, flexibilní a profesionálni a dokážu riešiť problémy a náročné situácie, ktoré sa vyskytnú. Je to veľká výzva nielen z hľadiska výstavby, náročnej organizácie subdodávateľov, ale aj z hľadiska bezpečnosti na všetkých úrovniach," komentoval Ståle po prehliadke staveniska.

Práce na úseku D1 s tunelom Višňové idú nonstop, tunel je v plnej dĺžke reprofilovaný

Výstavba najsledovanejšieho a najnáročnejšieho úseku diaľnice D1 pokračuje aj pred zimou vo vysokom tempe. Celkovo 13,5 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, vrátane viac ako 7-kilometrového tunela Višňové, stavia spoločnosť Skanska nepretržite.


Tunelárski, cestní aj mostárski špecialisti tu pracujú sedem dní v týždni, priamo v tuneli v nepretržitej prevádzke.


Na stavbe v dĺžke 13,5 km je doteraz položených vyše 26 000 m2 asfaltov, vybudovaných 2 568 m novej kanalizácie, zrealizovaných viac ako 180 000 m3 výkopov a 71 000 m3 násypov na diaľničnom telese. Do tunela, mostov a múrov je zabudovaných viac ako 200 000 m3 betónu. Z celkovej dĺžky 4,7 km mostoviek na 8 mostoch je hotových už 3,3 km. V celom 7,5 km dlhom tuneli Višňové je hotová tzv. reprofilácia. Sekundárne ostenie, čiže finálny povrch tunela, je zabetónovaný na 460 klenbách z celkových 477.


Stavba zahŕňa 13,5 km dlhý úsek diaľnice vrátane ôsmich mostov (dva najdlhšie z nich sú dlhé 947 a 585 metrov) a 7,5 km dlhý tunel Višňové. Na západe sa napojí na úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, na východe sa napojí na obchvat Vrútok a Martin. Po dokončení sa vytvorí kompletný obchvat Žiliny, ktorý zníži intenzitu dopravy v meste a zároveň ušetrí viac ako 20 minút cesty do Tatier. Okrem priamejšej trasy sa vodiči vyhnú aj častým dopravným komplikáciám na existujúcej ceste I/18 pod hradom Strečno.

Výstavba pokračuje, pozrite si aktuality zo stavby

Na úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala sa pracuje najmä na výstavbe mostov.  Na diaľnici sa tiež vykonáva pokládka asfaltu. Napreduje aj výstavba múrov a ostatných konštrukcií. V križovatke Lietavská Lúčka budujeme základy pre protihlukové steny. Na portáloch tunelov sa dokončujú prevádzkovo-technické objekty, kolektory a prebieha obklad portálov.

Stavba diaľničného ťahu D1 vytvára nevyhnutné prepojenie Žiliny a Martina. Vybudovaním 13 kilometrovej diaľnice, ktorej súčasťou je aktuálne najdlhší tunel Višňové, sa motoristi vyhnú komplikovanému úseku pod hradom Strečno a ušetria až 15 minút jazdy. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Pozrite si najnovšie zábery zo stavby.

Prehlásenie zhotoviteľa o plnení finančných záväzkov

Zhotoviteľ stavby D1 Lietavská Lúčka – tunel Višňové - Dubná Skala zastúpený spoločnosťou Skanska SK a.s. prehlasuje, že v súvislosti so stavebnými prácami a dodávkami pre stavbu „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“ ku dňu 12.8.2022 neeviduje voči svojim Podzhotoviteľom a Dodávateľom žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti, ktoré vznikli za predchádzajúce obdobie, a ktoré boli riadne odsúhlasené, vyfakturované a zaúčtované.

Vyjadrenie NDS

V utorok 16.8.2022 NDS zorganizovala druhé stretnutie spoločností Skanska, Porr, Tubau a zástupcov za subdodávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala za účelom ich spojenia a mediácie sporov. Opakovane zdôrazňujeme, že NDS aj štát si plnia svoje záväzky. NDS vystupovala aj na tomto stretnutí ako mediátor. Môžeme potvrdiť, že počas mediačného stretnutia sa dospelo k istému návrhu na vyriešenie sporov, avšak máme za to, že z pozície Národnej diaľničnej spoločnosti neprináleží detailne špecifikovať a komentovať obchodné vzťahy spoločností. Z našej strany môžeme potvrdiť, že výstavba úseku D1 s tunelom Višňové pokračuje s plným nasadením všetkých kapacít a práce neboli a nie sú pozastavené.

Vyhlasujeme tender na technológiu tunela Višňové

Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje súťaž na technologické vybavenie tunela vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. V rámci prípravy tendra sme veľmi intenzívne komunikovali s analytikmi Inštitútu dopravnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze. Pri tvorbe hodnotiacich kritérií sme do značnej miery zohľadnili ich odporúčania.

Tender na technológiu budúceho najdlhšieho tunela Slovenska je nadlimitnou verejnou súťažou, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 71,5 milióna eur. Kritériami súťaže sú okrem ceny aj predĺžená záručná doba, záručný servis, a takisto lehota výstavby. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 25.10.2022.

Predmetom zákazky je naprojektovanie a realizácia kompletného technologického vybavenia tunela Višňové a informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vrátane záručného servisu, v podmienkach žltého FIDIC-u.

"Vyhlásenie súťaže je ďalším významným míľnikom pri stavbe tunela Višňové. Bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou, a preto budeme dbať na to, aby sme súťažou zabezpečili do tunela Višňové najmodernejšie dostupné technológie," vyjadril sa minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

O stavbe

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 km a pôjde tak o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek vrátane tunela bude mať 13,5 km. Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je zároveň súčasťou plánovaného komplexného prepojenia dvoch metropol Slovenska – Bratislavy a Košíc. Úsek začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmich kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1.