Vedeli ste, že baníkov a tunelárov chráni sv. Barbora?

Svätá Barbora je patrónkou baníkov. Stará banícka tradícia dokonca káže tunel najskôr požehnať, kým sa pristúpi k raziacim a baníckym prácam. Tunel Višňové zažíva reštart, pod taktovkou nového tímu pracovníkov. Stavbárov tak už po novom stráži v podzemí opätovne nainštalovaná socha sv. Barbory a pevne veríme, že práce v tuneli budú mať hladký a bezpečný priebeh. Zaujíma Vás, prečo sa práve sv. Barbora stala patrónkou baníkov? Sv. Barbora bolo krásne dievča, narodila sa v druhej polovici 3. storočia v Nikodémii v Malej Ázii ako jediná dcéra v rodine bohatého kupca Dioskura. Jej matka zomrela skoro a jej krutý otec viedol dcérinu výchovu v čisto pohanskom duchu. Aby ju obránil pred vplyvmi okolitého sveta, uväznil svoju dcéru v kamennej veži, kde ju obklopoval veľkým prepychom. Keď boli jeho plány a nádeje s vydajom dcéry zmarené, jeho láska k dcére sa zmenila na nenávisť a Barbora musela utiecť. Pri úteku sa dostala ku skale, ktorá sa pred ňou zázračne otvorila a Barbora sa skryla v jej pukline. Na základe tohto sa stala patrónkou baníkov.

Svätá Barbora drží symbolickú ochrannú ruku nad tímami baníkov v každom budovanom diaľničnom tuneli na Slovensku. Predstavte si, že niekdajší baníci z tunela Branisko tvrdili, že počas razenia tunela sa im sv. Barbora niekoľkokrát zjavila. 🙂

Akcelerácia prác je potrebná aj na mostoch

Stavba diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala zahŕňa nielen 7,5 kilometra dlhý tunel Višňové – na úseku bude aj 8 mostov, medzi najdlhšie patria mosty s dĺžkou 947 a 585 metrov. Ako vyzerá progres prác na týchto mostoch? Viliam Kučera, projektový manažér mostov Skanska SK tvrdí, že všetky mostné objekty sú v realizácii. „Dva mosty, ktoré sme prebrali neboli vôbec zahájené, prebrali sme ich na zelenej lúke. Aktuálne už zakladáme tieto mostné objekty, realizujeme piliere, opory, takže je vidieť, že ten progres je veľký. Sú to objekty, ktoré sú v náročných geologických podmienkach a v zosuvnom území, takže museli sme sa vysporiadať s obrovskými problémami. Ďalšie mostné objekty, ktoré sme prebrali od bývalého zhotoviteľa v určitej fáze rozostavanosti, tam prebiehajú práce či už na spodných stavbách alebo na mostných konštrukciách. Ten progres je naozaj viditeľný.“

Záchranná akcia na Višňovom úspešná

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Žilina na čele s vedúcim zásahu pplk. Ing. Zdenkom Gašparíkom mali na rozostavanom mostnom objekte plné ruky práce. Neďaleko obce Višňové zachraňovali zraneného zamestnanca spoločnosti Skanska zlaňovaním z mostného piliera vysokého 30 metrov. Našťastie to bol len zásah cvičný, ktorý preveril pohotovosť a schopnosti záchranárov v takých neštandardných výškových podmienkach. Záchranná akcia sa podarila a všetci zúčastnení vyjadrili nádej, že sa takéto akcie budú opakovať len vo forme cvičení a nikdy nebudú na stavbe reálne potrebné.

Akcie sa v rámci týždňa bezpečnosti zúčastnil aj generálny riaditeľ spoločnosti Skanska SK Ing. Miroslav Potoč spolu s vedúcimi pracovníkmi odboru BOZP ako i stavbyvedúcich mostných objektov.

Kontrolný deň ukázal, že stavba ide naplno

Po štyroch mesiacoch od podpisu zmluvy na výstavbu. diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové je na stavbe vidieť výrazný progres. V tuneli, mostoch i cestnom telese sa naplno pracuje. Zhotoviteľ rozbehol práce na takmer všetkých stavebných objektoch, dokonca aj tie, s ktorými predchádzajúci zhotoviteľ ani nezačal.

„Môžem s radosťou povedať, že za tú krátku dobu, za tých pár mesiacov, to zatiaľ ide podľa predpokladov. Tak ako sme pri podpise hovorili, že nás bude čakať veľa problémov, ktoré ani nepoznáme, tak to sa aj deje. Trúfam si zatiaľ povedať, že nás nič neprekvapilo, čo by sme nedokázali riešiť a pevne verím, že to takto pôjde aj naďalej a nenastane tak veľký problém, ktorý by sme spoločne so zhotoviteľom nedokázali za chodu vyriešiť. Som stále presvedčený, že na konci roka 2023 stavbu odovzdáme verejnosti do užívania,“ zhodnotil Juraj Tlapa, predseda predstavenstva NDS.

Skanska rozvinula práce na väčšine stavebných objektov, na ktorých to okolnosti umožňujú. Na niektorých stavebných objektoch ešte stále prebieha dokončovanie projektovej dokumentácie a niektoré úkony, ktoré sú potrebné na to, aby sme začali práce realizovať. Čo je však dôležité, na kritických objektoch sa v plnej miere pracuje.

Čo je nové v tuneli Višňové?

Priatelia, istotne ste zvedaví, ako postupujú práce na dostavbe D1 s tunelom VIŠŇOVÉ. Aktuálne realizujeme v tuneli reprofiláciu primárneho ostenia a betónujeme základové pásy. Práce sa rozbiehajú aj na stavbe mimo tunela - realizujú sa skúšobné pilóty, odvodňuje sa stavenisko a robíme dokončovacie práce na mostných pilieroch.

Višňové bude. Reštart je realitou. Podpísali sme zmluvu na dostavbu úseku

Národná diaľničná spoločnosť dnes podpísala zmluvu na výstavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové. Trinásť a pol-kilometrový diaľničný úsek s najdlhším slovenským tunelom Višňové výrazne skráti čas potrebný na prechod Žilinou. Vodičom umožní vyhnúť sa dopravným zápcham na existujúcej ceste I/18 pod hradom Strečno. Ambíciou NDS je odovzdať novú diaľnicu motoristom najneskôr do konca roka 2023.

Som veľmi rád, že vďaka usilovnej práci a skutočne maximálnemu nasadeniu Národnej diaľničnej spoločnosti sa nám podarilo tento projekt postaviť na nohy a doslova ho oživiť. Faktom totiž je, že od začiatku roka 2019 boli práce prerušené. Dnes sa reštart výstavby stáva skutočne reálnym. Pevne verím, že v roku 2023 bude tunel Višňové súčasťou diaľničnej infraštruktúry,“ vraví Juraj Tlapa, predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti.

Diaľničný úsek dobuduje za 254,83 milióna eur stavebná spoločnosť Skanska, ktorá predložila najlepšiu ponuku spomedzi troch prihlásených uchádzačov do súťažného dialógu. Projekt je financovaný z európskych zdrojov. Zhotoviteľ teraz preberie stavenisko a rozbehne práce na dostavbe úseku. "Sme si vedomí významu aj zložitosti tejto stavby a uplatníme na nej i naše medzinárodné skúsenosti. Čo je však najdôležitejšie, urobíme maximum pre to, aby sme stavbu odovzdali do užívania v termíne a požadovanej kvalite, tak ako na našich predchádzajúcich projektoch,“ hovorí Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska SK.

Po dokončení kompletného diaľničného obchvatu mesta Žilina ušetria vodiči približne 23 minút, čo je viac ako polovica času potrebného na prekonanie rovnakej vzdialenosti dnes. Zníži sa nehodovosť, zaťaženie hlukom a zlepší sa kvalita životného prostredia.

Visnovebude.sk - a nielen to

Dnešným podpisom zmluvy práce na reštarte výstavby úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala nekončia, naopak, pokračujú ďalej. Nasledovať budú verejné obstarávania na technológiu tunela, stredisko údržby a odpočívadlo Turie. Zároveň spúšťame webovú stránku visnovebude.sk, na ktorej budú sústredené všetky informácie súvisiace s výstavbou úseku. Dominovať budú najmä aktuálne informácie o postupe a progrese prác. Pre odbornú a laickú verejnosť budeme prinášať exkluzívne videá z výstavby, rozhovory so stavebnými expertami na mosty, tunelové stavby a betónové vozovky podieľajúcimi sa na výstavbe tohto najväčšieho a najsledovanejšieho dopravného diela na Slovensku. Chýbať nebude lokalizácia, popis stavby, trasovanie úseku.

Najotvorenejšia súťaž

Výber zhotoviteľa hlavnej trasy považujeme za najotvorenejšiu súťaž NDS, ktorej prípravu sme realizovali maximálne transparentným spôsobom. Pred vyhlásením súťaže sme opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdil ÚHP MF SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj MDV SR. Súťažné ponuky vyhodnocovala odborná, 11-členná komisia. Okrem ceny, ktorá mala v hodnotení váhu 45%, sme posudzovali aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5%), lehotu na sprejazdnenie diaľnice (váha 35%) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15%).

Charakteristika úseku

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmich kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1.

Súčasťou úseku je

D1 s tunelom Višňové: Máme regulárneho víťaza

V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou posledný dôležitý míľnik. Voči vyhodnoteniu ponúk, zahŕňajúcich aj cenu, neboli doručené žiadne námietky. Projekt smeruje na ex ante kontrolu a následne pristúpime k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.

"Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom verejnej súťaže za férovú a korektnú súťaž. Zároveň ďakujem aj kolegom z Národnej diaľničnej spoločnosti a ministerstva za prípravu, hladký priebeh a vyhodnotenie súťažného dialógu. Teším sa na podpis zmluvy, najviac však na začiatok výstavby," uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.

Víťazná ponuka

Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko, Skanska S.A. Poľsko – 254 835 881, 97 eur

Višňové bude – a nielen to

Po úspešnom súťažnom dialógu na zhotoviteľa hlavnej trasy pokračujeme v prácach na reštarte výstavby úseku aj ďalej. Nasleduje tender na technológiu tunela, verejné obstarávanie na stredisko údržby, vrátane regionálneho operátorského pracoviska a súťaž na výstavbu diaľničného odpočívadla Turie.

Zhotoviteľ chce úsek sprejazdniť do konca roka 2023

Súťažné ponuky vyhodnocovala odborná, 11-členná komisia. Okrem ceny, ktorá mala v hodnotení váhu 45%, sme posudzovali aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5%), lehotu na sprejazdnenie diaľnice (váha 35%) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15%).

Víťazný uchádzač deklaroval vo svojej súťažnej ponuke, že 13,5 kilometrový úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane 7,5 kilometrov dlhého tunela Višňové vie sprejazdniť v plnom profile do doby 1002 dní od momentu podpísania zmluvy na výstavbu. Našou ambíciou je odovzdať motoristom úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.

Transparentná súťaž

Výber zhotoviteľa hlavnej trasy považujeme za najotvorenejšiu súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorej prípravu sme realizovali maximálne transparentným spôsobom. Pred vyhlásením súťaže sme opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze MF SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

D1 s tunelom Višňové: Otvorili sme ponuky

V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou ďalší dôležitý míľnik. Vybrané spoločnosti predložili konečné ponuky zahŕňajúce aj cenu. Ponuky predložili všetky 3 konzorciá, ktoré sa zúčastnili súťažného dialógu. 

Ponuky predložili

Vyhodnotenie ponúk ako ďalší krok

Predložené ponuky od všetkých 3 uchádzačov bude vyhodnocovať odborná, 11-členná komisia. Okrem ceny, ktorá má v hodnotení váhu 45%, posudzujeme v zmysle súťažných kritérií na vyhodnotenie ponúk aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5%), lehotu na sprejazdnenie diaľnice (váha 35%) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15%).

Transparentná súťaž

Historicky ide o najotvorenejšiu súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorej prípravu sme realizovali maximálne transparentným spôsobom. Pred vyhlásením súťaže sme opakovane konzultovali návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy boli zapracované do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze MF SR, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Predpokladaná hodnota zákazky stavebnej časti bola určená 260,9 miliónov eur a lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov. Našou ambíciou je odovzdať motoristom dlho očakávaný úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.